Jesteśmy zwolennikami podnoszenia efektywności biznesowej, przez nowoczesne strategie sprzedaży. Dzięki połączeniu marketingu, procesu sprzedaży, systemu CRM i ciągłej komunikacji z klientem, uzyskujemy trwałą transformację biznesową. Większość firm i osób, przedstawiając swoje oczekiwania związane z rozwojem firmy, widzi potrzebę działania na kilku obszarach jednocześnie.
Marketing – to komunikacja z klientem w większej skali. Marketing daje większy zasięg jako osobie, która pracuję w firmie. Jeśli twoja firma działa w B2B i jesteś handlowcem, najpewniej musisz poczynić wiele starań, aby  pozyskiwania klienta, proces sprzedaży jest bardziej złożony, trwa często miesiące, a nawet lata(!). Marketing pozwala Ci patrzeć na biznes w dużej skali. Dzięki marketingowi nie będziesz myślał o sprzedaży małych kilku produktów, ale będziesz w stanie sprzedać dużo więcej, jeśli zbudujesz odpowiednią komunikacje z Twoim potencjalnym klientem.
W ramach strategii marketingu i sprzedaży przygotuj:
dokładny opis swojego wymarzonego klienta lub klientów, szczegółowy opis potrzeb i prawdziwego bólu klienta, swój pomysł biznesowy lub opis nowego produktu, opis ścieżki zakupowej, którą podąża Twój klienta, plan działań komunikacji z klientem oraz plan sprzedaży jaki chcesz osiągnąć.
Proces sprzedaży  – to ogół działań, jakie podejmują handlowcy, aby przeprowadzić klienta od pierwszego spotkania z ofertą do zakupu. Działania te muszą być uporządkowane, zaplanowane. Tym, co odróżnia „sprzedawanie” od „procesu sprzedaży” jest poziom świadomości, jak poszczególne działania wpływają na siebie. Gdy działania sprzedażowe ułożone są w proces tworzą efekt synergii – jedne działania napędzają inne i budują ich skuteczność. To nie przypadkowy zbiór zadań, ale przemyślana strategia, która prowadzi klienta do podjęcia decyzji zakupowej.
W ramach procesu sprzedaży przygotuj:
opis jak będziesz szukał i pozyskiwał klienta ( kanały dotarcia), opis analizy potrzeb i rodzaju pytań do Twojego klienta, opis prezentacji biznesowej, opis najczęstszych obiekcji, oraz zakresu oferty oraz jak będzie komunikował się z klientem, aby uzyskać jego decyzje.
System CRM – pozwala zrozumieć, że nie każdy klient jest taki sam. Właśnie dobrej klasy CRM pokazuje wyraźnie różnice między konsumentami. Taki program pozwala zbierać i gromadzić w jednym miejscu bardzo wiele danych na temat klientów. Potem dzięki takim danym można podzielić klientów na różne segmenty w zależności od zainteresowań, wieku, zamieszkania itd. Dzięki CRM-owi można błyskawicznie wygenerować raport na temat klienta, a tym samym lepiej dopasować do niego ofertę sprzedażową. Mało tego, bazując na danych z systemu CRM, można także trafnie przewidywać przyszłe zachowanie klientów. Zanim rozpoczniesz poszukiwania systemu CRM, przygotuj strategię marketingową i proces sprzedaży.
Przypomnienia o komunikacji / follow-up. Żeby skorzystać z Twoich usług klient musi przede wszystkim o Tobie pamiętać. Follow-up to gwarancja, że kontakt się nie urwie i że sprzedaż swój produkt. Może się okazać, że w danej chwili klient nie potrzebuje od Ciebie żadnego produktu, ale za jakiś czas, za miesiąc lub nawet rok, może sobie o Tobie przypomnieć, jeśli na bieżąco będziesz wysyłać do niego maile lub dzwonić i budować relację. Bez ciągłego i cyklicznego kontaktu z klientem nie ma sprzedaży. Wiec opisz dokładne jak będziesz się kontaktował ze swoim klientem, jak często, jaki kanałami.

Cztery dziedziny określające pełnie Nowoczesnej Strategii Sprzedaży, stanowią spójny obraz skutecznej sprzedaży. Całość stanowi 100%. Ile czasu na dzień dzisiejszy poświęcasz każdemu z tych obszarów? Rozpisz, jakie działania prowadzisz w każdym z obszarów, a które wymagają poprawy lub zmiany. Cześć zadań możesz oddelegować do zewnętrznego partnera.
Potrzeby naszych klientów są dla nas nadrzędne,
dlatego znajdujemy najlepsze rozwiązanie w takich obszarach, jak (kliknij w obrazek poniżej):