Biznesowe DNA została założona przez Ewa Piotrowską w 2018, aby wzmocnić działalność edukacyjną i wymianę wiedzy. W początkowym etapie powstał blog o sprzedaży, ale z czasem przekształcił się w praktyczną platformę, która pomaga rozwijać kompetencje sprzedażowe, marketingowe oraz rozwoju osobistego. Każda osoba może otrzymać dostęp do wiedzy , dzięki, której stworzy swoją specjalizację. Celem Biznesowego DNA, jest budowa relacji ze społecznością osób wspierających przedsiębiorczość. Integrujemy ambitne i przedsiębiorcze osoby, zainteresowane rozwojem zawodowym oraz osobistym.

Swoją misje realizujemy poprzez :

  • wywiady z ekspertami społeczności biznesowej loży eksperckiej POWER,
  • spotkania biznesowe z mistrzami sprzedaży,
  • praktyczne kursy edukacyjne,
  • wskazówki sprzedażowe.
  • radio podcast

Tworzymy biznesową loże ekspertów POWER, która dba o dostarczanie wiedzy na platformę. Zapoznaj się ze społecznością ekspertów.