Jak zbudować potrzebę posiadania produktu?

Ten post jest ważny dla mnie, ponieważ przekazuję Ci w nim unikalną wiedzę, jak zostać mistrzem w sprzedaży. To naprawdę działa.

Z tego postu dowiesz się:

  • Jak Twoja inspiracja wpływa na motywację klientów do zakupu?
  • Jak są elementy Twojej prezentacji startowej, podczas które pierwszy raz widzisz swojego klienta?
  • Jak bycie pro aktywnym wpływa na Twój sukces w sprzedaży?
  • Jakie są przykładowe elementy Twoje prezentacji startowej, które spowodują, że klient Ci zaufa ?

Bądź uczciwy

 

Klient broni się przed Tobą i broni tego co używa i co zna. Prawdziwi przedsiębiorcy i handlowcy wiedzą kiedy skończyć rozmowę i wiedzą kiedy, że nie wszyscy klienci muszą być ich klientami.

Inspiracja klienta – motywuj klientów do zmiany ich biznesu.

Stwórz prezentacje, która pokaże klientowi, że bez Twojego produktu jego firma nie osiągnie przewagi konkurencyjnej, nie osiągnie zakładanych celów. Prezentacja ta ma mieć charakter edukacyjny i naprowadzający. Bądź naturalny podczas rozmowy z klientem i przez wszystkich szczery w swoich poglądach.

Jakie elementy składowe powinny być na Twojej prezentacji startowej?

1. Plan prezentacji wstępnej – czego klient dowie się podczas Twojej prezentacji? dlaczego może spodziewać się po zakończeniu prezentacji. Jak może zmienić się jego biznes?

2. Kierunki rozwoju branży, w której działasz – przedstaw kilka analiz rynkowych dla branży Twojego klienta. Klient doceni fakt, że się o niego troszczysz i przygotowujesz informację, które mogą okazać się pomocne dla jego biznesu.

3. Informacje o firmie klienta –nawiąż do informacji na temat firmy klienta –  przedstaw profil działalności, kierunki rozwoju biznesu klienta, strategia rozwoju. Podczas spotkania elastycznie uzupełniaj dane o kliencie i dopytuj o elementy, które w prezentacji nie zostały ujęte.

4. Przedstaw ważnych klientów z branży, którzy korzystali z Twojego produktu. Omów szczegółowo co najmniej 3 klientów w kontekście używania Twojego produktu i tego jak rozwinął się ich biznes.

 

5. Omów powody decyzji biznesowych, dla których klienci zdecydowali się na Twoje rozwiązanie. W ten sposób pokażesz, klientowi, że inne firmy korzystają z rozwiązań, które Ty proponujesz.

6. Omów korzyści, jakie osiągnęli Twoi klienci dzięki używaniu Twojego produktu. np. Korzystając z naszych usług, po 6 miesiącach nasi klienci umieli pisać lub mówić po angielsku.

7. Omów najważniejsze elementy dotyczące Twojej firmy – doświadczenie, strategię działania, elementy dlaczego warto z Tobą współpracować? Omów swoje kluczowe, mocne strony i buduj swoją markę osobistą.

8. Omów z klientem dalszy etap działań – dalszym etapem po spotkaniu może być: przekazanie maila podsumowującego to spotkanie, przekazanie materiałów z tego spotkania, przedstawienie planu kolejnego spotkania, na którym pokaże klientowi rozwiązanie dostosowane do jego potrzeb.

9. Zadaj klientowi dodatkowe pytania drogą mailową, to wzmocni stopień jego zaangażowania w Twoją firmę i ofertę.

Bądź pro aktywny – pozostaw pozytywne doświadczenia

Bardzo ważnym elementem prezentacji jest wizualizacja przekazywanych treści. Ludzi motywują obrazy, zdjęcia, hasła. Cyfryzacja wprowadza erę obrazkową. Treść Twojej prezentacji jest fundamentem Twojego spotkania, jednak osoby na spotkaniu muszą otrzymywać nowe bodźce, aby cały czas być zainteresowanym tym co prezentujesz.

Prezentacja powinna być:
• Nieszablonowa – nie powinna nudzić odbiorcę,
• Konkretna – powinna zawierać kluczowe informacje, jakie chcesz, aby klienta zapamiętał,
• Budować pozytywne zaskoczenie – to znaczy prezentuj klientowi, to czego się nie spodziewał, a może wywrzeć na nim efekt WOW.

Przykłady ważnych elementów prezentacji inspirującej klienta.

Przykład 1. Powody podjęcia przez klienta decyzji o zmianie

  1. Produkt – system do zarządzania dokumentami
  • Uporządkowanie i usystematyzowanie obiegu dokumentów w organizacji
  • Dostęp on-line do dokumentów
  • Uwolnienie powierzchni biurowej
  • Mniejsze koszty obsługi dokumentów
  • Obniżenie kosztów realizacji zadań

Przykład 2. Case study zadowolonych klientów – usługa Lean menagment

Potrzeby klienta

Istniała konieczność wdrożenia standardu na stanowiskach pracy. Większość pracowników organizacji nie miała wcześniej kontaktu z Lean, czyli należało zaimplementować konieczną dla przeprowadzenia zmian wiedzę

Podjęte działania

Kierownictwo, dostrzegając wagę ciągłego doskonalenia jakości pracy w firmie, podjęło decyzję o zorganizowaniu szkolenia.

Uzyskane korzyści

Usprawniono pracę m.in. poprzez bardziej optymalną konfigurację znajdujących się w firmowych pomieszczeniach sprzętów – dzięki temu została uwolniona dodatkowa powierzchnia do zagospodarowania.

Podobały Ci się moje wskazówki? Napisz koniecznie.

pozdrawiam i dziękuję, że jesteś.

Ewa

Zobacz, jak możesz się rozwijać ze mną: 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *